Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUGET

Aktualność danych:

HUGET – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

38

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUGET w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).