Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUGHES

Aktualność danych:

HUGHES – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (11 osób), wielkopolskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

91

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.47.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUGHES w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: