Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUKOWSKA

Aktualność danych:

HUKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

65

kobiet

Męska forma nazwiska to HUKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie17 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie23 kobiety

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).