Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULA

Aktualność danych:

HULA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (92 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 265 osób, z czego:

123

kobiety

142

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2799. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • śląskie50 mężczyzn, 42 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).