Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULANICKA

Aktualność danych:

HULANICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

kobiety

Męska forma nazwiska to HULANICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULANICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • lubelskie8 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • opolskie7 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie46 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).