Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULBÓJ

Aktualność danych:

HULBÓJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (753 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1162 osoby, z czego:

574

kobiety

588

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2392. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2353. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULBÓJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie30 mężczyzn, 30 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie54 mężczyzn, 55 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie41 mężczyzn, 38 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie408 mężczyzn, 345 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).