Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULBOJ

Aktualność danych:

HULBOJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (105 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 209 osób, z czego:

107

kobiet

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULBOJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie48 mężczyzn, 57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).