Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULECKA

Aktualność danych:

HULECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

52

kobiety

Męska forma nazwiska to HULECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • pomorskie26 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).