Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULICKA

Aktualność danych:

HULICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

39

kobiet

Męska forma nazwiska to HULICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie12 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • podkarpackie10 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).