Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULISZ

Aktualność danych:

HULISZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (156 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

129

kobiet

111

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2837. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2830. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULISZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie83 mężczyzn, 73 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).