Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULKO

Aktualność danych:

HULKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

54

kobiety

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.7.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).