Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HULL

Aktualność danych:

HULL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (33 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

69

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HULL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 21 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).