Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMAŃSKI

Aktualność danych:

HUMAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to HUMAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: