Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMAJ

Aktualność danych:

HUMAJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

79

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie17 mężczyzn, 16 kobiet

  • podkarpackie17 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).