Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMEN

Aktualność danych:

HUMEN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

59

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).