Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMIĘCKA

Aktualność danych:

HUMIĘCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (118 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

185

kobiet

Męska forma nazwiska to HUMIĘCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2781. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMIĘCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • łódzkie6 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie118 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).