Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMIĘCKI

Aktualność danych:

HUMIĘCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (107 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

180

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to HUMIĘCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2761. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMIĘCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie107 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie14 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).