Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMIENIUK

Aktualność danych:

HUMIENIUK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 84 osoby, z czego:

42

kobiety

42

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMIENIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie26 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).