Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMIN

Aktualność danych:

HUMIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

72

kobiety

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie33 mężczyzn, 34 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).