Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMMEL

Aktualność danych:

HUMMEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 195 osób, z czego:

109

kobiet

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMMEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • łódzkie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie21 mężczyzn, 28 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).