Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMNICKI

Aktualność danych:

HUMNICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: opolskim (4 osoby), łódzkim (4 osoby), śląskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

2

kobiety

23

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to HUMNICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMNICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).