Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUMSKI

Aktualność danych:

HUMSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

100

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to HUMSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUMSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie60 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).