Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUNDT

Aktualność danych:

HUNDT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (81 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

64

kobiety

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUNDT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie44 mężczyzn, 37 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).