Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUNGER

Aktualność danych:

HUNGER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

68

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUNGER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie19 mężczyzn, 28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).