Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUNIA

Aktualność danych:

HUNIA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (106 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

91

kobiet

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUNIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie49 mężczyzn, 57 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).