Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUNT

Aktualność danych:

HUNT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

66

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.35.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUNT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • łódzkie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie9 mężczyzn, 10 kobiet

 • wielkopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: