Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUPA

Aktualność danych:

HUPA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 332 osoby, z czego:

164

kobiety

168

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2802. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2773. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUPA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie44 mężczyzn, 44 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie47 mężczyzn, 21 kobiet

  • świętokrzyskie24 mężczyzn, 23 kobiety

  • wielkopolskie32 mężczyzn, 32 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).