Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUPTYŚ

Aktualność danych:

HUPTYŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

63

kobiety

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUPTYŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie36 mężczyzn, 28 kobiet

  • świętokrzyskie15 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).