Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUPTYS

Aktualność danych:

HUPTYS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

22

kobiety

24

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2917. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUPTYS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).