Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HURKAŁA

Aktualność danych:

HURKAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 272 osoby, z czego:

131

kobiet

141

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HURKAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubelskie55 mężczyzn, 33 kobiety

  • małopolskie28 mężczyzn, 26 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).