Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HURMAŃSKI

Aktualność danych:

HURMAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to HURMAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HURMAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).