Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HURMAN

Aktualność danych:

HURMAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

50

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HURMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).