Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HURNA

Aktualność danych:

HURNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

71

kobiet

4

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 17.75.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2937. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HURNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie5 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie46 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).