Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HURNIK

Aktualność danych:

HURNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

69

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HURNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie35 mężczyzn, 31 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).