Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HURNY

Aktualność danych:

HURNY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

38

kobiet

108

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.35.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HURNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie8 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie70 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).