Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUSAIN

Aktualność danych:

HUSAIN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

8

kobiet

15

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.53.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2958. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2926. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUSAIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).