Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUSAREK

Aktualność danych:

HUSAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 141 osób, z czego:

77

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUSAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie24 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie15 mężczyzn, 22 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).