Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUSEJKO

Aktualność danych:

HUSEJKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

62

kobiety

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUSEJKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie39 mężczyzn, 39 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: