Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUSSAIN

Aktualność danych:

HUSSAIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 262 osoby, z czego:

111

kobiet

151

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.74.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2790. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUSSAIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • łódzkie8 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 13 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: