Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUSSEIN

Aktualność danych:

HUSSEIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

39

kobiet

87

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.45.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUSSEIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: