Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUSZNO

Aktualność danych:

HUSZNO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

60

kobiet

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUSZNO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie24 mężczyzn, 22 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).