Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUTMAŃSKA

Aktualność danych:

HUTMAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 19 osób, z czego:

19

kobiet

Męska forma nazwiska to HUTMAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUTMAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie4 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • śląskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).