Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUTMAN

Aktualność danych:

HUTMAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

67

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUTMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: