Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUTNICZAK

Aktualność danych:

HUTNICZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (123 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 256 osób, z czego:

136

kobiet

120

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUTNICZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie60 mężczyzn, 63 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie22 mężczyzn, 29 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).