Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUTNY

Aktualność danych:

HUTNY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (163 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 341 osób, z czego:

98

kobiet

243

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.4.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2698. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUTNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie50 mężczyzn, 33 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn

  • śląskie133 mężczyzn, 30 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).