Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUZA

Aktualność danych:

HUZA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

38

kobiet

37

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2904. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUZA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie29 mężczyzn, 24 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).