Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUZAREWICZ

Aktualność danych:

HUZAREWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

56

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUZAREWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie11 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).