Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUZARSKA

Aktualność danych:

HUZARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 282 osoby, z czego:

282

kobiety

Męska forma nazwiska to HUZARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2684. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUZARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie77 kobiet

 • kujawsko-pomorskie51 kobiet

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie9 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • podlaskie9 kobiet

 • pomorskie29 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).