Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUZIUK

Aktualność danych:

HUZIUK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

27

kobiet

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUZIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).