Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku IQBAL

Aktualność danych:

IQBAL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

50

kobiet

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska IQBAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).